Mitä wicca on?

Mitä wicca on?


Wicca on mysteeritraditio, luonnon- ja kansanmagiaa sekä seremoniallista magiaa yhdistävä järjestelmä, jonka kaikki jäsenet ovat pappeja ja papittaria. Tällä sivustolla puhumme nimenomaan wiccan mysteeritraditiomuodosta, jota usein kutsutaan traditionaaliseksi wiccaksi.Koska kyseessä on mysteeritraditio, jossa henkilökohtaiset kokemukset mysteereistä ovat keskiössä, ei wiccan määrittely teologian kautta ole olennaista tai edes mahdollista. Koska jokainen kokee mysteerit, suhteensa jumaliin ja jumaluuteen sekä eettiset vakaumuksensa omalla tavallaan, liittyvät wiccan yhdistävät elementit muuhun kuin yhteisiin jumaloppeihin, uskonnollisiin dogmeihin, määrittelyihin tai sanoihin. Wiccaan sisältyy ajatus jumalista, jumaluudesta. Käsittääkö wicca jumaluudet konkreettisina persoonina, ihmismielen arkkityyppeinä vai fysikaalisena energiana maailmassa, on henkilökohtainen asia. Coveneilla voi myös olla erilaisia tapoja työskennellä jumalten kanssa, joten lopputuloksena on hyvin laaja kirjo yksilöllisiä näkökulmia.

Wiccat työskentelevät ryhmissä, coveneissa, jotka tukevat jäsentensä henkistä kasvua. Haasteet, niiden kanssa työskentely ja niiden selvittäminen ovat olennainen osa yksilön henkilökohtaista matkaa traditioissa. Wicca ei itsessään tarjoa vastauksia elämän suurin kysymyksiin, mutta antaa työkaluja vastauksien etsimiseen. Jokainen coven toimii itsenäisesti ja muodostaa omat työtapansa. Covenit syntyvät aiemmista coveneista ja katkeamaton linja perittyjä tapoja sekä henkistä perintöä on olennainen osa wiccaa. Covenit muodostavat verkoston, joka jakautuu traditioihin ja linjoihin covenien ”sukupuun”mukaisesti (isoimpina haaroina gardnerilainen ja alexandrialainen traditio). Henkinen yhteys ja energia yhdistää sekä nykyisiä wiccoja että aiempia wiccasukupolvia.

Covenin toiminta voi koostua esimerkiksi tapaamisista muutaman kerran kuukaudessa. Yleisestä on vuodenkierron juhlistaminen yhdessä, kahdeksana sapattina, jotka huomioivat muutokset ympäröivässä luonnossa ja ihmisten elämissä. Juhlistamista ja elämästä iloitsemista pidetään tärkeänä, nauru ja nautinto kuuluvat wiccojen kehiin. Lisäksi tapaamisissa voidaan opiskella, harjoittaa magiaa, kerätä yhdessä yrttejä tai vaikka musisoida yhdessä – covenista riippuen. Tärkeää on kuitenkin yhdessä tekeminen. Wiccan rituaaleissa ei ole sivustakatsojia, vaan kaikki mukanaolijat osallistuvat ja antavat panoksensa rituaaleille.

Jokaisella yhteisöllä on yhteisesti sovittuja ohjeita, tapoja ja symboleita, jotka yhteisön jäsenten on hyväksyttävä. Traditio on olemassa auttaakseen meitä muuttumaan, kasvamaan ja kehittymään, ei toisinpäin. Kaikille lähestymistapa ei toimi ja siksi wicca on myös traditio, joka ei ikinä voisi sopia kaikille.

C Sharon Day